برچسب زده شده: ۶۲ می‌دانند

۶۲ درصد آمریکایی‌ها، کره شمالی را تهدید «بسیار جدی» می‌دانند

۶۲ درصد آمریکایی‌ها، کره شمالی را تهدید «بسیار جدی» می‌دانند

۶۲ درصد آمریکایی‌ها، کره شمالی را تهدید «بسیار جدی» می‌دانندبه موازات ادامه تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی، نتیجه یک نظرسنجی در میان آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که ۶۲ درصد از آنها، پیونگ یانگ را...