برچسب زده شده: ۶۸ پارلمانی

۶۸ حزب درانتخابات پارلمانی عراق رقابت می‌کنند

۶۸ حزب درانتخابات پارلمانی عراق رقابت می‌کنند

۶۸ حزب درانتخابات پارلمانی عراق رقابت می‌کنند کمیسیون عالی مستقل انتخابات درعراق با اشاره به افزایش احزاب سیاسی در این کشور در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۴ اعلام کرد که تعداد احزاب سیاسی ثبت شده...