برچسب زده شده: ۶ بندرعباس

بازداشت ۶ متهم و احضار ۲۴ نفر در پرونده قاچاق بندرعباس

بازداشت ۶ متهم و احضار ۲۴ نفر در پرونده قاچاق بندرعباس

بازداشت ۶ متهم و احضار ۲۴ نفر در پرونده قاچاق بندرعباس اسدی آخرین جزئیات پرونده کشف کانتینرهای قاچاق در بندرعباس را تشریح کرد. بازداشت ۶ متهم و احضار ۲۴ نفر در پرونده قاچاق بندرعباس...