برچسب زده شده: ۶ خردسال

۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان ناپدید شده‌اند

۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان ناپدید شده‌اند

۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان ناپدید شده‌اند یک رسانه آلمانی از ناپدید شدن ۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان از سال گذشته به این سو خبر داد. ۶ هزار پناهجوی خردسال در آلمان...