برچسب زده شده: ۶ فجر

۶ شبکه رادیویی در خدمت جشنواره فیلم فجر

۶ شبکه رادیویی در خدمت جشنواره فیلم فجر

۶ شبکه رادیویی در خدمت جشنواره فیلم فجربرنامه‌سازان ۶ شبکه رادیویی امسال با ۴۰۰۰ دقیقه برنامه زنده و تولیدی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضوری فعال خواهند داشت. ۶ شبکه رادیویی در...