برچسب زده شده: ۶ موریتانی

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی رئیس جمهور مصر که میزبان رئیس جمهور موریتانی در قاهره است، ضمن دیدار با او و هیأت همراهش ۶ تفاهمنامه اقتصادی با همتای موریتانیایی خود امضا کرد....