برچسب زده شده: ۷اسفند/

پروژه‌ شکست‌ خورده‌ هاشمی برای ۷اسفند/ عارف سقوط کرد!

پروژه‌ شکست‌ خورده‌ هاشمی برای ۷اسفند/ عارف سقوط کرد!

جامعه همه اين حرف ها را شنيده و به آن چندان اعتنايي نكرده است. در تازه ترين نظرسنجي ها راي محمدرضا عارف به عنوان سرليست اين جريان چند درصدي هم افت كرده است. بلوغ...