برچسب زده شده: ۷۰۰ رسید

۷۰۰ اثر از ۵۰ کشور به دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰ رسید

۷۰۰ اثر از ۵۰ کشور به دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰ رسید

با اتمام مهلت ارسال آثار بیش از ۷۰۰ اثر از ۵۰ کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده است. دهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای در ۴ بخش اصلی در ۱۲ اسفندماه برگزار می‌شود. مرجع...