برچسب زده شده: ۷۰۰ کشور

۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیازمند اشتغال در کشور هستند

۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیازمند اشتغال در کشور هستند

رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران استان یزد با اشاره به اهمیت اشتغال برای جوانان بر اساس شان آن‌ها گفت: ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیازمند اشتغال در کشور هستند. اندروید استخدام ایران