برچسب زده شده: ۷۴

ساعت بازی‌های فینالیست‌های اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند

ساعت بازی‌های فینالیست‌های اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند

ساعت بازی‌های فینالیست‌های اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند نفرات راه یافته به دیدار پایانی اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ برزیل مشخص شدند. ساعت بازی‌های فینالیست‌های...