برچسب زده شده: ۷ توزیع

۷ میلیارد ریال بن یارانه‌ای خرید کتاب در نمایشگاه کتاب زاهدان توزیع می‌شود

۷ میلیارد ریال بن یارانه‌ای خرید کتاب در نمایشگاه کتاب زاهدان توزیع می‌شود

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از برگزاری سیصد و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هفدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۲۵بهمن ماه خبرداد که در آن ۷ میلیارد ریال بن...