برچسب زده شده: ۸۰ آب

۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود/ جریمه؛ یکی از عوامل اثرگذار در کاهش مصرف آب

۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود/ جریمه؛ یکی از عوامل اثرگذار در کاهش مصرف آب

۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود/ جریمه؛ یکی از عوامل اثرگذار در کاهش مصرف آب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد...