برچسب زده شده: ۸۰ جنوبی

سهم ۸۰ درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی

سهم ۸۰ درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی

سهم ۸۰ درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبیسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت عنوان کرد در اجرای قرارداد مربوط به پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال ۸۰ درصد...