برچسب زده شده: ۸۰ دادند

۸۰ درصد باتری‌های خارجی کشور قاچاق است/ تعرفه بالای واردات بلای جان صنف باتری کشور/ بازار دوبی را ایرانی‌ها رونق دادند

۸۰ درصد باتری‌های خارجی کشور قاچاق است/ تعرفه بالای واردات بلای جان صنف باتری کشور/ بازار دوبی را ایرانی‌ها رونق دادند

۸۰ درصد باتری‌های خارجی کشور قاچاق است/ تعرفه بالای واردات بلای جان صنف باتری کشور/ بازار دوبی را ایرانی‌ها رونق دادندبازار دوبی را به دست خود رونق داده ایم، باتری در حمل و نقل قاچاق...