برچسب زده شده: ۸۴۰ سوریه

حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه

حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه

حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریهمقامات تاجیکستان از حضور ۸۴۰ شهروند تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک در عراق و سوریه خبر دادند. حضور ۸۴۰ تاجیک از جمله ۲۵۰ کودک...