برچسب زده شده: ۸۸

دام جدید فتنه گران ۸۸ پیش پای دولت

دام جدید فتنه گران ۸۸ پیش پای دولت

دام جدید فتنه گران ۸۸ پیش پای دولتجریان مدعی اصلاحات که پس از ناکامی در فتنه ۸۸ با پیام‌های متعددی به دشمنان مردم ایران از جمله آمریکا زمینه تحمیل تحریم‌های شدید را فراهم کردند....

مطهری: بسیاری از معترضان انتخابات ۸۸ در نهم دی ماه به میدان آمدند

مطهری: بسیاری از معترضان انتخابات ۸۸ در نهم دی ماه به میدان آمدند

مطهری: بسیاری از معترضان انتخابات ۸۸ در نهم دی ماه به میدان آمدند مطهری: بسیاری از معترضان انتخابات ۸۸ در نهم دی ماه به میدان آمدند مطهری: بسیاری از معترضان انتخابات ۸۸ در نهم...