برچسب زده شده: ۸۹۰ نام

تنها ۸۹۰ نفر برای  ۷ هزار صندلی بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کردند

تنها ۸۹۰ نفر برای ۷ هزار صندلی بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کردند

تنها ۸۹۰ نفر برای ۷ هزار صندلی بدون آزمون دانشگاه‌ها ثبت نام کردندمشاور عالی سازمان سنجش گفت: برخی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی درخواست کرده‌اند در برخی از رشته‌ها پذیرش دانشجو صرفا بر...