برچسب زده شده: ۸ جاری

پلمب ۸ دفتر شرکت هرمی در سال جاری

پلمب ۸ دفتر شرکت هرمی در سال جاری

پلمب ۸ دفتر شرکت هرمی در سال جاریرئیس پلیس آگاهی ناجا به اجرای طرح دستگیری متهمان تحت تعقیب سنوات گذشته اشاره و بیان کرد: با اجرای این طرح در سال جاری، علی رغم محدودیت...