برچسب زده شده: ۸ سوی

خروج ۸ اتوبوس دیگر از فوعه و کفریا به سوی حلب

خروج ۸ اتوبوس دیگر از فوعه و کفریا به سوی حلب

خروج ۸ اتوبوس دیگر از فوعه و کفریا به سوی حلب ۸ اتوبوس حامل افراد زخمی، بیمار و دارای شرایط خاص شهرک‌های «فوعه و کفریا» از صبح امروز به سوی شهر حلب حرکت کرده...