برچسب زده شده: ۸ هستند

بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی هستند

بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی هستند

بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی هستندمسئول هماهنگ کننده سازمان ملل در یمن گفت که بیش از ۸ میلیون یمنی در شرف گرسنگی هستند. بیش از ۸ میلیون یمنی در معرض گرسنگی...