برچسب زده شده: ۸ پزشکی

۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌شمالی مجوز انتشار گرفتند

۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌شمالی مجوز انتشار گرفتند

۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌شمالی مجوز انتشار گرفتندمعاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در سالجاری ۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌ شمالی مجوز انتشار گرفتند که مورد مربوط به...