برچسب زده شده: ۹۰ است

بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است

بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده است

بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی‌سازی شده استنماینده مردم شاهین‌شهر با بیان اینکه الزام دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده به بخش خصوصی و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهی‌های دولت...