برچسب زده شده: ۹۰% تسلط

اسد بر ۹۰% خاک سوریه تسلط دارد

اسد بر ۹۰% خاک سوریه تسلط دارد

اسد بر ۹۰% خاک سوریه تسلط داردوزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه رئیس جمهور سوریه در نبرد با داعش چیره شده، خواستار افزایش ۱ میلیارد دلاری بودجه نظامی اسرائیل است. اسد بر ۹۰%...