برچسب زده شده: ۹۰ می‌کنند 

ابتکار: ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور نشان دریافت می‌کنند 

ابتکار: ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور نشان دریافت می‌کنند 

ابتکار: ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور نشان دریافت می‌کنند  رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از برگزاری دوره‌های آموزشی برای هزار و ۷۰۰ محیط‌بان در کشور و اعطای نشان به ۹۰ محیط‌بان منتخب کشور خبر داد. ابتکار:...