برچسب زده شده: ۹۰ گذشت

آنچه در ۹۰ گذشت

آنچه در ۹۰ گذشت

آنچه در ۹۰ گذشتعادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به بحث محرومیت بازیکنان استقلال پرداخت که در آن علیرضا منصوریان و محمدرضا ساکت به مجادله لفظی با یکدیگر پرداختند. آنچه در ۹۰ گذشت عادل...