برچسب زده شده: ۹۲ داد

فرار دقیقه ۹۲ منچستر یونایتد از شکست خانگی/تعویض مورینیو جواب داد

فرار دقیقه ۹۲ منچستر یونایتد از شکست خانگی/تعویض مورینیو جواب داد

فرار دقیقه ۹۲ منچستر یونایتد از شکست خانگی/تعویض مورینیو جواب دادتیم فوتبال منچستر یونایتد در دیدار خانگی مقابل برنلی در آخرین لحظات از شکست خانگی فرار کرد. فرار دقیقه ۹۲ منچستر یونایتد از شکست...