برچسب زده شده: ۹۵ رهبر

پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۹۵

پیام وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب پیرامون نامگذاری سال ۹۵

وزیر اقتصاد در پیامی تاکید کرد: در سال پیش‌رو از هیچ کوششی برای حفظ ” امید” مردم و بهره‌گیری بیشینه از همه ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور برای “استحکام اقتصاد ملی” ، “تقویت تولید...