برچسب زده شده: ۹۶ امسال

۹۶ ۱ طرح اقتصاد مقاومتی استان تهران امسال اجرا می‌شود/ ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی

۹۶ ۱ طرح اقتصاد مقاومتی استان تهران امسال اجرا می‌شود/ ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی

۹۶ ۱ طرح اقتصاد مقاومتی استان تهران امسال اجرا می‌شود/ ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اشاره به تصویب ۱۹۶ طرح دستگاه های اجرایی به عنوان طرح...