برچسب زده شده: ۹۶ رشته

فردا؛ آخرین مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶

فردا؛ آخرین مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶

فردا؛ آخرین مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶مشاور عالی سازمان سنجش گفت:داوطلبان انتخاب رشته در رشته های با آزمون و بدون آزمون مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ تا ساعت ۲۴ فردا سه...