برچسب زده شده: ۹۷ شد

کنکور دکتری ۹۷ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار شد

کنکور دکتری ۹۷ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار شد

کنکور دکتری ۹۷ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار شدآزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ امروز، جمعه، ۴ اسفند ماه ۹۶ با حضور ۲۳۴ هزار و ۴۵۴ داوطلب در ۵۵...

کلیات بودجه ۹۷ رد شد

کلیات بودجه ۹۷ رد شد

کلیات بودجه ۹۷ رد شد کلیات بودجه ۹۷ رد شد کلیات بودجه ۹۷ رد شد

کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد