برچسب زده شده: ۹ خوبی

۹ دی بصیرتی به ما اعطا کرد تا دشمنان را به خوبی بشناسیم

۹ دی بصیرتی به ما اعطا کرد تا دشمنان را به خوبی بشناسیم

۹ دی بصیرتی به ما اعطا کرد تا دشمنان را به خوبی بشناسیمرییس نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد اردبیل گفت: ۹ دی ماه در سایه امام حسین(ع) به بصیرتی دست یافتیم تا دشمنان را...