برچسب زده شده: ۹ شد/

۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک نفر در مارلیک

۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک نفر در مارلیک

۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک نفر در مارلیکمعاون فنی و عمرانی فرماندار ملارد گفت: ۹ مصدوم و یک فوتی در ملارد گزارش شد. ۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک...