برچسب زده شده: ۹ نیست/

۹ دی متعلق به هیچ جریان و جناحی نبود و نیست/ مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند

۹ دی متعلق به هیچ جریان و جناحی نبود و نیست/ مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند

۹ دی متعلق به هیچ جریان و جناحی نبود و نیست/ مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کننددبیر شورای تبیین مواضع بسیجی دانشجویی استان خوزستان گفت: مسئولان به جای آمار دادن...