برچسب زده شده: ۹ ویژه

۹ گلزن ویژه در دربی پایتخت

۹ گلزن ویژه در دربی پایتخت

۹ گلزن ویژه در دربی پایتخت دربی تهران کلا کم گل بوده است ودر ۸۱ بازی تنها ۹ بار اتفاق افتاده است که بازیکنی در یک بازی بیشتر از یک گل بزند. ۹ گلزن...