برچسب زده شده: ‌ آموزان

‌تحصیل حدود 70 هزار دانش آموزان هرمزگانی در مدارس ناایمن ‌

‌تحصیل حدود 70 هزار دانش آموزان هرمزگانی در مدارس ناایمن ‌

‌تحصیل حدود 70 هزار دانش آموزان هرمزگانی در مدارس ناایمن ‌‌مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با اشاره به نیاز سه هزار و 600 میلیارد ریالی برای ایمن سازی مدارس نا‌ایمن استان‌، گفت:...