برچسب زده شده: ‌ یک

یک حادثه، یک درس! ‌

یک حادثه، یک درس! ‌

یک حادثه، یک درس! ‌محمد طالب حیدری – مدیرکل هواشناسی کردستان یک حادثه، یک درس! ‌ محمد طالب حیدری – مدیرکل هواشناسی کردستانیک حادثه، یک درس! ‌ پرس نیوز خرید غذا