برچسب زده شده: 1» فضایی

تحویل «ناهید 1» به عرصه فضایی کشور

تحویل «ناهید 1» به عرصه فضایی کشور

تحویل «ناهید 1» به عرصه فضایی کشورسرپرست پژوهشگاه فضایی ایران اظهار امیدواری کرد که در سال 95 ماهواره «ناهید یک» به عنوان اولین محصول ماهواره‌ای آماده پرتاب پژوهشگاه فضایی ایران به عرصه فضایی کشور...