برچسب زده شده: 10 صادر

اطلاعیه شماره 10 ستاد انتخابات کشور صادر شد

اطلاعیه شماره 10 ستاد انتخابات کشور صادر شد

ستاد انتخابات کشور بر توجه دقیق به مفاد فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص چارچوب های لازم الاجرا در جریان تبلیغات انتخاباتی تاکید می نماید. دانلود فیلم و سریال تلویزیونی افق