برچسب زده شده: “سبزه” میلیارد

“سبزه” عید ایرانیان 6 میلیارد لیتر آب هدر می‌دهد!

“سبزه” عید ایرانیان 6 میلیارد لیتر آب هدر می‌دهد!

مدیرعامل انجمن انسان و زمین کرمانشاه گفت: “سبزه” عید ایرانیان باعث هدررفت 6 میلیارد لیتر آب می‌شود. بازار بورس خبرگذاری اصفحان