برچسب زده شده: ارتش گرفت

ارتش لیبی کنترل شهر”اجدابیا” و بندر استراتژیک در بنغازی را به دست گرفت

ارتش لیبی کنترل شهر”اجدابیا” و بندر استراتژیک در بنغازی را به دست گرفت

ارتش لیبی در راستای عملیات خود علیه شبه نظامیان مسلح کنترل شهر اجدابیا و بندر و مناطقی در شهر بنغازی را در دست گرفت. روزنامه قانون خرم خبر