برچسب زده شده: “گتوند”

جزییات کامل نسخه دولت برای “گتوند” از زبان وزیر نیرو

جزییات کامل نسخه دولت برای “گتوند” از زبان وزیر نیرو

بر اساس اعلام وزیر نیرو، حاشیه های گتوند روبه اتمام است چراکه سرانجام شورای عالی آب با اما و اگر تصمیم نهایی خود را درباره این سد گرفت؛ اما هنوز این تصمیم در هاله...