برچسب زده شده: 1500 شد

صلاحیت 1500 نامزد دیگر مجلس تأیید شد

صلاحیت 1500 نامزد دیگر مجلس تأیید شد

شورای نگهبان صلاحیت 1500 داوطلب انتخاباتی که در مراحل قبلی بررسی صلاحیت‌ها رد شده بودند را تأیید کرد. سایت استخدامی خبر فرهنگیان