برچسب زده شده: 16 آوار

16 ساعت وحشتناک یک زن زیر آوار

16 ساعت وحشتناک یک زن زیر آوار

16 ساعت وحشتناک یک زن زیر آوارمرد جوان فریاد زد: «زنده است!» نیروهای امدادی به سمت صدا رفتند. مرد جوان با اشک اسم همسرش را صدا می‌زد و حالا دیگر فریادهایش پاسخ داشت. همسرش...