برچسب زده شده: 16 «احمد

16 اسفند سالگرد «احمد عزیزی» برگزار می‌شود

16 اسفند سالگرد «احمد عزیزی» برگزار می‌شود

16 اسفند سالگرد «احمد عزیزی» برگزار می‌شودزینب عزیزی گفت: قرار است این مراسم روز شانزدهم اسفندماه، به کوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری برگزار شود....