برچسب زده شده: 17 رشته

بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری انتخاب رشته کردند

بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری انتخاب رشته کردند

بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری انتخاب رشته کردندمشاور عالی سازمان سنجش از انتخاب رشته بیش از 17 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری، خبرداد. بیش از...