برچسب زده شده: 17 نابارور

ایجاد 17 مرکز ناباروی جدید در سال 95/ حمایت مالی از زوج‌های نابارور

ایجاد 17 مرکز ناباروی جدید در سال 95/ حمایت مالی از زوج‌های نابارور

ایجاد 17 مرکز ناباروی جدید در سال 95/ حمایت مالی از زوج‌های نابارورمعاون درمان وزارت بهداشت برخی اولویت‌های حوزه درمان در سال جدید را برشمرد و در عین حال از تجهیز و بهسازی 24...