برچسب زده شده: 1800 سال

گردش مالی 1800 میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان در سال گذشته

گردش مالی 1800 میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان در سال گذشته

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: در سال گذشته گردش مالی شرکت های دانش بنیان 1800 میلیارد تومان بوده است که با توجه به اینکه کل اعتبارت پارک های علم وفناوری 134میلیارد تومان...