برچسب زده شده: 20روز شرق

زاینده رود 20روز مهمان شرق بود

زاینده رود 20روز مهمان شرق بود

نماینده حقابه‌داران و کشاورزان بخش جلگه شهرستان اصفهان از پایان مرحله دوم بازگشایی زاینده‌رود خبر داد و گفت: زاینده رود 20 روز در این مرحله باز بود و در دهه دوم فرودین ماه نیز...