برچسب زده شده: 2015 اقتصاد

نگاهی به تغییرات مهم اقتصاد جهان در سال 2015

نگاهی به تغییرات مهم اقتصاد جهان در سال 2015

نگاهی به تغییرات مهم اقتصاد جهان در سال 2015بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد جهان در سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد سال 2015 به ویژه در فصل سوم این سال، رشدی آرام و...