برچسب زده شده: 22بهمن ممنوعیت‌ها

نقشه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها ترافیکی پایتخت در 22بهمن

نقشه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها ترافیکی پایتخت در 22بهمن

در روز 22 بهمن محدودیت و ممنوعیت‌هایی برای تردد خودروها در مسیر راهپیمایی اعمال شده که نقشه آن آمده است. تلگرام خبرگذاری اصفحان